36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
 Theo dòng sự kiện
 Sự kiện và bình luận
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Xa lộ thông tin > Văn bản chính sách
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD)

 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) là Nghị định đầu tiên quy định về công tác cấp GPXD sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (20/10). So với quy định cấp GPXD trước đây thì quy định này có nhiều điểm mới.

Chi tiết »

Quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích phải định hướng lâu dài Quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích phải định hướng lâu dài

 Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Chi tiết »

“Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh" -  ( Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHT ) “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh" - ( Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHT )

 Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là căn cứ để xây dựng đơn giá, lập dự toán cho các dự án, công trình bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của nhà nước.

Chi tiết »

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.(số 957/QĐ-BXD ) Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.(số 957/QĐ-BXD )

 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết »

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng  dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị ( QCVN 03: 2009/BXD ) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị ( QCVN 03: 2009/BXD )

 Quy chuẩn này quy định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa.

Chi tiết »

Quyết định này Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.( Số:05/2003/QĐ-BVHTT ) Quyết định này Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.( Số:05/2003/QĐ-BVHTT )

 Mục đích của hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh

Chi tiết »

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Quyết định 1081/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô thành động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Chi tiết »

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (Số: 19/2011/TT-BTC) Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (Số: 19/2011/TT-BTC)

 Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản lưu động; đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập theo quy định.

Chi tiết »

Nghị định số 98-2010-NĐ CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA Nghị định số 98-2010-NĐ CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

 Nghị định này quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ chức và hoạt động của bảo tàng; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Chi tiết »

QĐ Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây cô)ng trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 20 tháng 01 năm 2010)( QĐ Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây cô)ng trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngày 20 tháng 01 năm 2010)(

 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết »

Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị - NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦSố: 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị - NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦSố: 38/2010/NĐ-CP

 Đối với những đô thị đã ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trước khi Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng. Sau 12 tháng thì chính quyền đô thị xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các quy định tại Nghị định này.

Chi tiết »

QUY CHẾ Quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội QUY CHẾ Quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã và UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan về lĩnh vực quảng cáo, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ theo đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về các sai phạm trong hoạt động quảng cáo tại lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý.

Chi tiết »

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội-giai đoạn 2011 – 2020 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội-giai đoạn 2011 – 2020

 Thủ đô Hà Nội có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang, là địa danh tiêu biểu cho truyền thống “Văn hiến – Anh hùng – Hoà bình - Hữu nghị” của dân tộc Việt Nam. Từ ngày có Đảng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đi đầu, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Chi tiết »

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội  đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế

 

Chi tiết »

Quyết định 15/2008/QĐ-BXD về việc Ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Quyết định 15/2008/QĐ-BXD về việc Ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

V¨n b¶n nµy quy ®Þnh c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ lËp c¸c lo¹i quy ho¹ch x©y dùng sau: 

            - Quy ho¹ch x©y dùng vïng; - Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ; - Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ; - Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c­ n«ng th«n; - C¸c lo¹i quy ho¹ch x©y dùng kh¸c.

 

Chi tiết »

Nghị định số 112010NĐ-CP ngày 24022010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Nghị định số 112010NĐ-CP ngày 24022010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Giao thông đường bộ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: đặt tên hoặc số hiệu đường bộ; quy hoạch kết cấu hạ tầng và tiêu chuẩn kỹ thuật; thẩm định an toàn giao thông; bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ; trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Chi tiết »

Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được lập trên cơ sở phù hợp với quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn đô thị, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Chi tiết »

Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội. Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.

 . Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội với những nội dung chính như sau:

Chi tiết »

Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

 Thông tư này hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, bao gồm đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (sau đây gọi chung là quy hoạch xây dựng).

Chi tiết »

Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 28/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN

Chi tiết »

Page (3/5)  First  1  2  3  4  5 ... Last 
Xa lộ thông tin , Văn bản chính sách ,36phophuong.vn, 3
 

 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo