36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
 Hà Nội qua những bản đồ
 Nội đô thị lịch sử
 Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Trang chủ > Quy hoạch - Đô thị >
  Không thể biến Hồ Gươm thành tụ điểm buôn bán Không thể biến Hồ Gươm thành tụ điểm buôn bán , 36phophuong.vn
 
Không thể biến Hồ Gươm thành tụ điểm buôn bán

 Khu vc H Hoàn Kiếm cũng là khu đt vàng vi giá đt cao nht c nước, gp vài chc ln nhng khu đt khác cách đó ch vài km theo đường chim bay, t đó đã, đang và s còn làm ny sinh nhiu ý đ kinh doanh thương mi vi khu đt này.

 

 

* Bài viết ca TS.Nguyn Minh Phong, Vin nghiên cu phát trin KT -XH Hà Ni.
 
 
 
 
 
 
 
Theo quy hoch chi tiết khu vc H Gươm và vùng ph cn TP Hà Ni kèm theo Quyết đnh s 448/BXD-KTQH ngày 3/8/1996 ca B Xây dng, thì đi vi các công trình ti các lô đt tiếp giáp bên b h Hoàn Kiếm, chiu cao ti đa không vượt quá 16m, không to thành bc tường thành ngăn cách không gian h và các khu vc lân cn. Đi vi các khu vc còn li, chiu cao ti đa các công trình được khng chế không quá 4 tng (16 m), không quá 6 tng (24 m) đi vi phn xây dng lp trong các ô ph.
 
Tng Công ty Thiết b đin Vit Nam đang có nhng đng thái xúc tiến nghiên cu lp và trin khai thc hin d án Trung tâm thương mi, khách sn, văn phòng cho thuê, trên khu đt 10.000 m2 gn H Hoàn kiếm này; Ngoài ra đã, đang và có th s còn có bao nhiêu nhng d án đy khát vng khai thác li thế có mt không hai này ca H Hoàn kiếm như vy na?!...
 
H Hoàn Kiếm là vùng đt thiêng liêng, “nơi lng hn núi sông ngàn năm”, nơi hi t tâm linh Hà Ni và c nước, nơi mà con tim và tâm hn ca gn 90 triu người con đt Vit, dù trong hay ngoài nước, đu hướng v mi thi khc Giao tha và các ngày l, các s kin ln hàng năm.  
 
Khu vc H Hoàn Kiếm cũng là khu đt vàng vi giá đt cao nht c nước, gp vài chc ln nhng khu đt khác cách đó ch vài km theo đường chim bay, t đó đã, đang và s còn làm ny sinh nhiu ý đ kinh doanh thương mi vi khu đt này. Do đó, tt c vic đu tư xây dng khu vc nhy cm này, trong phm vi ranh gii quy hoch H Hoàn Kiếm, các t chc nht thiết đu phi tuân th theo Quy hoch chi tiết tôn to khu vc H Hoàn Kiếm và vùng ph cn năm 1996 đã được phê duyt vn còn nguyên giá tr. Mi thay đi s căn c vào Quy hoch tng th mi v Th đô đang được khn trương xây dng và thông qua hoc ch quy hoch mi. Đng thi, quy hoch mi dù có thay đi nào đi chăng na, cũng có nhng đim không nên và không th thay đi đó là yêu cu ưu tiên phi mãi gi nguyên giá tr tâm linh thiêng liêng, vô giá ca H Hoàn Kiếm trong kho tàng các giá tr văn hoá vt th và phi vt th trên đa bàn Th đô, cũng như c nước; và yêu cu phi tp hp, bo tn, phát huy và phát trin nhng giá tr văn hóa lch s truyn thng, cũng như bo v cnh quan ca Hà Ni c vi H Hoàn Kiếm làm trung tâm…  Hơn na, cn nhn mnh rng, không được phép đánh tráo khái nim hay ln ln gia đnh hướng phát trin khu vc qun Hoàn Kiếm như mt trung tâm thương mi - dch v khng l và đa dng, vi vic biến bn thân H Gươm thành mt t đim buôn bán thương mi.
 
Điu này là mu cht và d hiu, nhưng dưới lăng kính “con buôn” thì li d b lm dng và din dch có ch ý c tình như mt lun c pháp lý mơ h đ bin minh cho vic bt đèn xanh xây dng các công trình thương mi dù đt tin, nhưng r rúng v văn hoá và làm gim giá tr văn hoá tâm linh ca H Hoàn Kiếm. Chính vì không xác đnh ranh gii này mà đã tng có nhng d án và nhng hin tượng “vượt rào” hoc “s đã ri” đy tai hi, như trường hp công trình “Hàm cá mp “ và nhng công trình khác (như xây khách sn nhiu sao trong công viên, hay cho thuê đt xây dng các quán ăn gây hn tp và phn cm xung quanh Vườn thú Hà Ni đã b đình ch) đã, đang và s tiếp tc chu tai tiếng và gây nhc nhi dư lun c nước.
 
Đc bit, t góc đ văn hoá và tâm linh tm quc gia, có th nói, cn tìm ch đc đa nht (thm chí phi đi ch hoán đi công năng các công s, các tr s đoàn th, t chc chính tr và xã hi nhà nước hay t chc kinh doanh khác đang đt trong khu vc H Hoàn Kiếm hin nay) đ có đt xây dng thêm các qun th kiến trúc văn hoá - du lch và lch s, nht là h thng bo tàng và các tượng đài, công trình điêu khc và kiến trúc văn hoá khác tng hp và chuyên đ v Hà Ni, cũng như c nước đang còn rt thiếu khu vc H Hoàn Kiếm, nhm tô đm và tôn nhn thêm giá tr tâm linh to ln, cn thiết và vô giá cho muôn đi, giúp cho người dân c nước và khách quc tế khi v thăm Hà Ni, đến b H là có điu kin thun li hiu hơn v con người và lch s Thăng long - Hà Ni và c nước.
 
S tht đáng bun và đáng trách nếu các công trình văn hoá cn thiết cho cng đng và tương lai, thì vì lý do không rõ ràng nào đó, li b chèn ép, xô đy đi xa nơi chúng cn có mt mt cáh chính đáng c v lý và tình; còn nhng công trình thương mi đ s, lnh lùng và vô hn thì tìm mi cách tr li cái nơi mà s có mt ca chúng tr nên nhàm chán và tha thãi, thm chí làm gim giá tr văn hoá vn có ca nơi đó.
 
Bên cnh vic xây dng các công trình cao tng như trung tâm thương mi, văn phòng cho thuê khu vc xung quanh H Hoàn Kiếm, nếu không xem xét k lưỡng, s kéo theo nhiu h lu c v mt đ dân cư, xây dng, h tng, giao thông, không gian tĩnh...nht là ti khu vc ni đô, làm nng n thêm s quá ti ca mng lưới giao thông đô th vn đã quá ti ca Hà Ni. Hơn na, trong vic xây dng trung tâm thương mi và văn phòng cho thuê trong khu vc H Hoàn Kiếm v trung hn và dài hn s ngày càng mt ý nghĩa và gim hiu qu thương mi, domt mt, xu hướng phát trin thương mi và khách hàng hình thành các trung tâm thương mi hin đi, đòi hi quy mô din tích s dng thc tế và h tng giao thông vn ti đng b logichtics tt hơn, phù hp vi yêu cu và phương tin đi li ngày càng hin đi ca người dân; mt khác, do khu vc đt H Hoàn Kiếm giá cc đt đ, khiến đi chi phí xây dng và kinh doanh, t đó làm gim sc cnh tranh và kéo dài thi gian hoàn vn cho các nhà đu tư như là mt qu báo ri ro trong kinh doanh khi xâm phm các Giá tr Tâm linh trong bi cnh cnh tranh th trường ngày càng gay gt và có đ ri ro cao.
 
Hơn na, ngay c theo nghĩa đen trc tiếp nht và hp nht thun tuý v kinh doanh thương mi mà nói, thì có th thy bt kỳ trong mt gia đình hay công ty kinh doanh nào, dù là buôn bán, thì càng thành đt và được trng n li càng cn có phòng khách đp và lch s, nơi tp trung đ qung bá và phát huy hiu qu nhng tinh hoa và các giá tr văn hoá và thm m cao đp nht ca mình.
 
 Nên, nếu coi qun Hoàn Kiếm là mt trung tâm thương mi khng l ca Th đô, thì H Hoàn Kiếm s phi như mt phòng khách đp cn thiết, đi din cho văn hoá ca ch nhân, đ thu hút khách, t lòng thnh tình vi khách và nâng cao uy tín, cũng như s tôn kính ch nhà trong mt khách hàng. Có th nói, trong dòng chy n ào, xô b, nhn nho và căng thng ca các hot đng thương mi đa dng trên đa bàn qun Hoàn Kiếm và c Hà Ni, mt khu vc H Hoàn Kiếm tĩnh lng, thư thái và thoát tc, vi nhng công trình văn hoá vt th và nhng câu chuyn đượm sương khói tâm linh, thc s như hòn ngc xanh mang li s hài hoà và thư giãn bt ng, quý giá cho du khách và người dân.
Nói cách khác, đng đ các giá tr thương mi kim tin thun tuý có nguy cơ ln át các giá tr tâm linh sâu sa ca H Hoàn Kiếm. Hãy bo v tài sn chung ca c nước bng mi giá và biến khu vc H Hoàn kiếm thành mt Du Lng Tâm Linh vô giá ca cho mi cá nhân và cng đng nhng ai yêu mến và trân trng Thăng Long - Hà Ni.
 
Hãy đ Hà Ni – mt trung tâm văn hoá ln ca c nước - thc s thành tm gương mu mc cho c nước v cách ng x có trách nhim và có phông văn hoá cao trong bo tn và phát huy các giá tr văn hoá và đi sng văn hoá chung c nước. Điu này, làm được đến đâu còn tuỳ thuc vào cái Tâm và Tm ca người lãnh đo…
 

 


  Bình luận của bạn
(*) Họ tên:  
(*) Email:  
(*) Tiêu đề:  
(*) Nội dung:  
Mã: 

Nội dung các bình luận
 

  Các Tin khác
  + Đường Hà Nội ùn tắc: Cao ốc là thủ phạm chính? (15/09/2018)
  + Trung Quốc bắt đầu lo lắng, người gốc Việt triển lãm bản đồ chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam trên đất Mỹ (05/07/2018)
  + 27 Thực thể trên Biển Đông (24/06/2018)
  + Tin MỚI: TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ HỦY BỎ DỰ LUẬT ĐẶC KHU (21/06/2018)
  + Kẻ nào dùng chiêu bài “xã hội hóa” giúp Lã Vọng cướp hết không gian sống của người dân Thủ Đô? (21/06/2018)
  + Thấy gì qua ‘chưa đưa vụ Thủ Thiêm vào chương trình giám sát Quốc hội năm 2019’? (20/06/2018)
  + Đặc khu kinh tế, một mô hình đã lỗi thời (27/05/2018)
  + Biệt thự cổ Hà Nội - cha chung không ai khóc! (14/05/2018)
  + Bên trong những biệt thự cổ xập xệ đến khó tin ở Hà Nội (14/05/2018)
  + Ai thủ lợi ở Thủ Thiêm? Ai phá nát quy hoạch? (07/05/2018)
 
 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo