36phophuong.vn     
Trang chủ
Xa lộ thông tin
 Theo dòng sự kiện
 Sự kiện và bình luận
Cuộc sống
Thăng Long-Hà Nội
Phố Hà Nội
Nét văn hóa
Những giá trị bảo tồn
Cải tạo, tu bổ, bảo tồn
Quy hoạch - Đô thị
Địa ốc-phong thủy
Diễn đàn
Người đẹp
Thời trang
Du lịch
Thể thao-Sức khỏe
Ẩm thực
thư giãn
Mỹ thuật
Âm nhạc
Trang ảnh xưa
Góc chụp ảnh
Xa lộ thông tin > Văn bản chính sách
Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị(NGHỊ ĐỊNHSố: 37/2010/NĐ-CP)- Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị(NGHỊ ĐỊNHSố: 37/2010/NĐ-CP)-

 Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.

Chi tiết »

Thông tư:Số: 23/2009/TT-BXD  Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Thông tư:Số: 23/2009/TT-BXD Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

 Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

Chi tiết »

Thông tư:Số: 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị Thông tư:Số: 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

 Thông tư này quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và đồ án thiết kế đô thị riêng.

Chi tiết »

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

 Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị.

Chi tiết »

Luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị.

  Luật QHĐT được ban hành sẽ là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị, bảo đảm phát triển hệ thống các đô thị và từng đô thị bền vững, có bản sắc, văn minh, hiện đại, đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Chi tiết »

Phụ lục : 2,3,4a,4b,5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Phụ lục : 2,3,4a,4b,5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 Phụ lục : Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình, Nghiệm thu công việc xây dựng,Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị,  Nghiệm thu hoàn thành  bộ phận công trình xây dựng,  giai đoạn thi công xây dựng, Nghiệm thu ...   

Chi tiết »

Phụ lục 1: Phân cấp, phân loại công trình xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Phụ lục 1: Phân cấp, phân loại công trình xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 Theo Điều 4 - Chương II Phân loại, phân cấp công trình xây dựng - Nghị định 209/2004/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Công trình xây dựng được phân loại như sau:

Chi tiết »

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

 Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng; áp dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành và bảo trì, quản lý và sử dụng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết »

Luật xây dựng Luật xây dựng

 Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Chi tiết »

Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng  công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà NộiSố 04/2010/QĐ-UBND, Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010 )

Chi tiết »

Thông báo của Bộ Chính trị số 72-TB/TW: Về một số vấn đề quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội, ngày 26-5-1994 Thông báo của Bộ Chính trị số 72-TB/TW: Về một số vấn đề quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội, ngày 26-5-1994

 Ngày 6-5-1994, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo một số vấn đề về quy hoạch, xây dựng Thủ đô Hà Nội. 

Chi tiết »

Điều lệ tạm thời quản lý xây dựng bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội(quyết định số 45/1999/QĐ-UBND TP Hà Nội) Điều lệ tạm thời quản lý xây dựng bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội(quyết định số 45/1999/QĐ-UBND TP Hà Nội)

  (Ban hành kèm theo quyết định số 45/1999/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

 

Chi tiết »

Quyết định của bộ trưởng bộ xây dựng phê duyệt quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội (Thành phố Hà Nội) Quyết định của bộ trưởng bộ xây dựng phê duyệt quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội (Thành phố Hà Nội)

 Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

1.1- Khu phố cổ Hà Nội thuộc địa phận 8 phường Quận Hoàn Kiếm  có ranh giới được quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hà Nội xác định:
• Phía Bắc là đường Hàng Đậu;
• Phía Tây là đường Phùng Hưng;
• Phía Nam là đường Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng;
• Phía Đông là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

1.2 Tổng diện tích quy hoạch khu phố cổ khoảng 100 ha

Chi tiết »

Luật di sản Luật di sản

 Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó....

Mời các bạn xem toàn văn luật di sản văn hóa:

Chi tiết »

Nguyên tắc chỉ đạo việc giáo dục và đào tạo về bảo vệ di tích, cụm công trình và di chỉ (1993) Nguyên tắc chỉ đạo việc giáo dục và đào tạo về bảo vệ di tích, cụm công trình và di chỉ (1993)

 Đại Hội đồng ICOMOS, tại kỳ họp lần thứ 11 ở Colombo, Srilanca, từ 30-7 đến 7-8-1993 
Xét thấy rằng tầm cỡ của di sản là bao trùm các khái niệm về di tích, cụm công trình và di chỉ (monuments, ensembles, sites); 
Xét thấy rằng việc bảo toàn di sản đó đòi hỏi những hành động và cách xử lý rất đa dạng, và sự cần thiết phải có một quy tắc chung hướng dẫn việc thực thi; 

Chi tiết »

Nguyên tắc lập hồ sơ di tích, cụm kiến trúc và di chỉ(1996) Nguyên tắc lập hồ sơ di tích, cụm kiến trúc và di chỉ(1996)

 Đã được đại hội đồng ICOMOS lần thứ 11 ở sofia, tháng do - 1966 phê chuẩn 
Xét thấy rằng di sản văn hoá là sự thể hiện độc đáo thành tựu của con người; và
 
- Vì di sản văn hoá là thường hằng bị đe doạ; và
 
- Vì việc lập hồ sơ là một trong những phương thức chính để cung cấp ý nghĩa, hiểu biết, cách xác định và thừa nhận giá trị văn hoá của di sản văn hoá; và
 
- Vì trách nhiệm bảo toàn và bảo quản di sản văn hoá là nằm trên vai không chỉ của người sở hữu di sản mà còn có những chuyên gia về bảo tồn, những người chuyên nghiệp, những người có trách nhiệm về chính trị và hành chính làm việc ở mọi cấp của nhà nước và với công chúng;

Chi tiết »

Nguyên tắc bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gồ (1999) Nguyên tắc bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gồ (1999)

 Được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thứ 12 ở Mêxico, tháng 10 năm 1999 
Mục tiêu của văn kiện này là xác định những nguyên tắc và thực hành cơ bản và có thể áp dụng được trên toàn cầu đối với việc bảo vệ và bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ với lòng tôn trọng đúng mức ý nghĩa văn hóa của các kiến trúc đó. Kiến trúc lịch sử bằng gỗ đề cập ở đây là tât cả các loại tòa sở hoặc công trình xây dựng hoàn toàn hay từng phần bằng gỗ mà có ý nghĩa văn hóa hoặc là bộ phận của một khu vực lịch sử. 

Chi tiết »

Hiến chương Washington 1987 Hiến chương Washington 1987

 Mọi cộng đồng đô thị trên thế giới, hoặc là cứ dần dần mà phát triển lên theo thời gian hoặc là đã được tính toán để tạo dựng lên, đều biểu hiện tính đa dạng của các xã hội xuyên suốt lịch sử. 
Hiến chương này quan tâm đến các khu vực đô thị lịch sử, cả rộng lớn đến nhỏ bé, bao gồm các đô thị, thị xã, thành hố và các trung tâm hoặc khu phố lịch sử cùng với môi trường tự nhiên và nhân tạo của chúng. Ngoài vai trò là chứng tích lịch sử, những khu vực đó còn là hiện thân của các giá trị của những văn hoá đô thị truyền thống. Ngày nay nhiều khu vực như thế đang bị đe doạ, bị xuống cấp, bị hư hỏng thậm chí còn bị huỷ hoại do tác động của sự phát triển đô thị đang nối gót công nghiệp hoá trong các xã hội ở khắp nơi trên thế giới. 

Chi tiết »

Hiến chương Venice Hiến chương Venice

 Hiến chương Quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu Di tích và Di chỉ (1964) 
Đại hội Quốc tế lần thứ hai các Kiến trúc sư và Kỹ thuật gia về Di tích lịch sử, Venice, 1964, được ICOMOS chấp nhận năm 1965. 
Các di tích lịch sử của các thế hệ con người, thấm đượm một thông điệp từ thời quá khứ, đến ngày nay hãy còn như là những chứng nhân sống của những truyền thống lâu đời cổ xưa. Nhân loại ngày càng ý thức rõ ràng tính thống nhất của các giá trị con người và coi các di tích cổ như là một di sản chung. Con người tự nhận thức có trách nhiệm chung phải giữ gìn bảo vệ các di tích đó. Bổn phận của chúng ta ngày nay là phải chuyển giao cho các thế hệ mai sau muôn ngàn di tích đó với đầy đủ vẻ rực rỡ huy hoàng đích thực của chúng. 

Chi tiết »

Hiến chương về việc bảo vệ quản lý di sản văn hóa dưới nước 1996 Hiến chương về việc bảo vệ quản lý di sản văn hóa dưới nước 1996

 Hiến chương này nhằm khuyến khích việc bảo vệ và quản lý di sản văn hoá nằm dưới nước, ở trong đất liền và ven biển, ở vùng biển nông và ngoài đại dương. Hiến chương tập trung vào các thuộc tính và các tình huống của di sản văn hoá dưới nước và cần được coi như là một văn kiện bổ sung cho Hiến chương của ICOMOS về Bảo vệ và quản lý di sản hảo cổ học, 1990.

Chi tiết »

Page (4/5)  First  1  2  3  4  5 ... Last 
Xa lộ thông tin , Văn bản chính sách ,36phophuong.vn, 4
 

 
Trang chủ Nội quy Liên hệ Lên đầu trang  
Xa lộ thông tin    Cuộc sống    Thăng Long-Hà Nội    Phố Hà Nội    Nét văn hóa    Những giá trị bảo tồn    Cải tạo, tu bổ, bảo tồn    Quy hoạch - Đô thị    Địa ốc-phong thủy    Diễn đàn    Người đẹp    Thời trang    Du lịch    Thể thao-Sức khỏe    Ẩm thực    thư giãn    Mỹ thuật    Âm nhạc    Trang ảnh xưa    Góc chụp ảnh   

vietarch-kiến trúc sáng tạo